Praktijk Ruud van der Graaf

Fysiotherapie en Manuele Therapie

Vergoedingen en Tarieven

De zittingen Fysiotherapie en Manuele Therapie worden vergoed uit de Aanvullende verzekering van uw Zorgverzekeraar. Zie uw Polisvoorwaarden.
N.B. De Basisverzekering vergoedt alleen Chronische Fysiotherapie vanaf de 21e behandeling.

Aanmelding voor een behandeling geschiedt op verzoek/verwijzing van een (huis)arts of specialist.
Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken.
Declaraties worden volgens vast tarief direct met de Zorgverzekeraar verwerkt.
U ontvangt geen factuur als u fysiotherapie in de aanvullende polis heeft afgesloten.

Tarief Behandeling zonder Aanvullende Verzekering:

Zitting Fysiotherapie                                 € 35
Zitting Manuele Therapie                          € 45
Screening – Onderzoek – Behandeling      € 65

 

Praktijk Ruud van der Graaf is Aangesloten bij:

KNGF   Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie    KNGF
VOPN    Vereniging Oplossingsgerichte Professionals NederlandVOPN_LID_100X70
NBOT    Nederlandse Beroepsvereniging voor Oplossingsgerichte Therapeutenbanner_NBOT
SEHZ   Stichting Eerstelijns Samenwerking Hilversum ZuidSEHZ