Praktijk Ruud van der Graaf

Fysiotherapie en Manuele Therapie

Vergoedingen en Tarieven

De zittingen Fysiotherapie en Manuele Therapie worden vergoed uit de Aanvullende verzekering van uw Zorgverzekeraar. Zie uw Polisvoorwaarden.

Let op: In 2023 heeft Praktijk Ruud van der Graaf  géén contract afgesloten met:
– Zorg & Zekerheid ( AZVZen ZEM)  en
– Caresq ( Caresq, EuCare en Aevitae)
– Just ( onderdeel van CZ-groep)
NB. ‘gewone’ CZ-aanvullende zorgverzekering valt wel onder de  vergoeding!

N.B. De (verplichte) Basisverzekering vergoedt alleen Chronische Fysiotherapie vanaf de 21e behandeling.

U kunt direct een afspraak maken voor een Intake en/of Behandeling.
Ook een afspaak op verzoek/verwijzing van een (huis)arts of specialist is mogelijk.

U kunt dus zonder verwijzing een afspraak maken.
Declaraties worden volgens vast gecontracteerd tarief direct met de Zorgverzekeraar verwerkt.
U ontvangt geen factuur als u (voldoende) fysiotherapie in de aanvullende polis heeft afgesloten.

Tarief Behandeling zonder Aanvullende Verzekering:

Zitting Fysiotherapie                                 € 43,00
Zitting Manuele Therapie                          € 49,00
Screening – Onderzoek – Behandeling      €75,00

 

Praktijk Ruud van der Graaf is Aangesloten bij:

KNGF   Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie    KNGF
VOPN    Vereniging Oplossingsgerichte Professionals NederlandVOPN_LID_100X70
Nederlandse Beroepsvereniging voor Oplossingsgerichte Therapeutenbanner_NBOT
SEHZ   Stichting Eerstelijns Samenwerking Hilversum ZuidSEHZ

TRF-Trauma Research Foundation

logo[1]