Praktijk Ruud van der Graaf

Fysiotherapie en Manuele Therapie

AED – Automatische Externe Defibrillator

Praktijk Ruud van der Graaf is een Hartvriendelijke omgeving.

Naast de aandacht voor de hartcoherentie (HRV) is er een AED in het pand aanwezig voor de directe cardiale zorg.

NB:
In algemene zin zal er bij een acute hartstilstand worden gereanimeerd,
tenzij u schriftelijk en/of met een duidelijke penning of tatoeage heeft aangegeven
niet gereanimeerd wenst te worden.